Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Η σχολή της Κωνστάντιας
Μία ιδιαίτερα σημαντική θεωρητική πρόταση , η θεωρία της πρόσληψης,  προσπάθησε να ξεπεράσει τις ανεπάρκειες του μαρξισμού και του φορμαλισμού, αναδεικνύοντας τη διάσταση της επενεργού ιστορίας ή του έργου -ιστορία , όπως διατύπωσε ο Hans Robert Jauss, o εισηγητής της πρότασης και της έννοιας ορίζοντας προσδοκιών του λογοτεχνικού έργου. το κριτήριο για να διακριθεί η πραγματική λογοτεχνία από τις συνταγές μαγειρικής είναι ο βαθμός έκπληξης του αναγνώστη  και απόκλισης των προσδοκιών του από το έργο .Οσο μεγαλύτερος αυτός ο βαθμός , τόσο μεγαλύτερη η λογοτεχνική αξία του έργου.